ENTEGRE YÖNETİM POLİTİKAMIZ

Polikor olarak,

Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konularının tümünü içine alan Entegre Yönetim Sistemimizin amacı;  Başta polyester macun olmak üzere üretimini yaptığımız tüm ürünlerde paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak, topluma, çevreye ve çalışanlarımıza karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirmek ve hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmektir.

Bu amaca ulaşmak için;

  •   Önleyici yaklaşım ve risk temelli düşünme ile süreçlerin etkili şekilde işletilmesi, kontrolü, sürekliliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirilmesi için gerekli insan gücü, bilgi, altyapı ve çevreyi tayin ve tedarik etmeyi, bu kapsamda tüm kaynakları optimum düzeyde kullanmayı,

  •   Yürürlükteki ulusal ve uluslararası standartlar, yasal mevzuat ve sektörel yükümlülükler çerçevesinde beklentilerin üzerinde ürün ve hizmet sunarak müşteri memnuniyetini artırmayı ve sürekli kılmayı,

  •   Entegre Yönetim Sistemi performansımızı sürekli iyileştirmeyi,

  •   Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı, her türlü iş kazaları ile meslek hastalıklarının önlenebilir olduğuna inanarak çalışanlarımızın ve ilgili tüm tarafların sağlık bütünlüğünü bozabilecek tüm riskleri sistematik ve önleyici bir yaklaşımla önceden tespit ederek gerekli tedbirleri almayı ve bunu çalışanlarımızla sürdürülebilir kılmayı,

  •   Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanımını sağlamayı, yaşam döngüsü ve sürdürülebilir kalkınma bakış açısıyla çevrenin korunması, kirliliğin önlenmesine özen göstermeyi ve atıkların kaynağında azaltılmasını sağlayarak geri kazanım yöntemlerimizi geliştirmeyi, geri kazanımı teşvik etmeyi ve çevreye sürekli pozitif değer kazandırmayı,

  •   Çalışanlarımızın, paydaşlarımızın ve toplumun Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği bilincini oluşturmayı ve arttırmayı,

  •   Tedarikçilerimizi desteklemeyi ve geliştirmeyi,

  •  En önemli değerimizin insan kaynağı olduğu bilinciyle çalışanları istihdam edip, çalışanlarımıza sürekli yatırım yaparak çalışan kalitesini ve memnuniyetini en üst seviyede tutmayı

taahhüt ediyoruz.

 

Yayım Tarihi: 10.06.2004

Güncelleme Tarihi: 10.03.2020